Här är ett litet urval av vad vi gjort den senaste tiden.

Strömvägen, Trångsund

Nybyggnation av tryckstegringsstation åt Stockholm Vatten.
Komplett installation av maskininstallation med rör, pumpar, ventiler, instrument, VVS och ventilation.

Utförandetid: 201405 - 201512
Kontraktssumma: 5,0 mkr

Sickla, Henriksdals Reningsverk

Nybyggnation av polymeranläggning åt Stockholm Vatten.
Komplett installation av polymerberedare, omrörare, rör, brutet vatten samt el och styr.

Utförandetid: 201309 – 201402
Kontraktssumma: 2,5 mkr

Kungsängsverket, Uppsala

Installation av två blåsmaskiner åt Uppsala Vatten och Avfall.
Komplett maskininstallation med rör och el.

Utförandetid:201508 - 201512
Kontraktssumma: 2,4 mkr

Slussen

Omläggning av stadsvatten DN400 och tryckspill DN300 inför renovering av Slussen samt mindre omkopplingar på mindre ledningar. Beställare JM Entreprenad AB.

Utförandetid:201403 - 201503
Kontraktssumma: 1,6 mkr

Östertälje, Södertälje

Komplett renovering och ombyggnation av avloppspumpstation åt Tegle Nät AB.
Entreprenaden omfattade pumpar, rör, ventiler, bygg, VVS samt el och styr.

Utförandetid: 201301 - 201310
Kontraktssumma: 3,1 mkr

Ebbadal, Huddinge

Komplett renovering av en kombinerad avloppspumpstation och tryckstegringsstation åt Stockholm Vatten. 
Renovering innefattade uppgradering av sump, nya pumpar, rör, ventiler och spolvatten. 

Utförandetid: 201501 - 201509
Kontraktssumma: 3,5 mkr

Vidja, Stockholm

Nybyggnation av en kombinerad avloppspumpstation och tryckstegringsstation åt Stockholm Vatten.
Komplett pumpar, rör, ventiler, ventilation och spolvatten.

Utförandetid:201501 - 201504
Kontraktssumma: 2,3 mkr

Hemmesta, Värmdö

Nybyggnation av en avloppspumpstation åt GSB AB. 
Komplett pumpar, rör, ventiler, ventilation, tryckklocka och spolvatten.

Utförandetid:201506 - 201509
Kontraktssumma: 1,0 mkr

Östra Strandvägen, Haninge

Renovering av en avloppspumpstation åt Haninge Kommun.
Komplett med nya pumpar, rör, ventiler, ventilation, byggnadsarbeten, spolvatten och barkfilter.

Utförandetid:201209 - 201305
Kontraktssumma: 2,7 mkr