Miva Montage har fått nya ägare

I maj 2017 förvärvade Lakers Holding AB samtliga aktier i Miva Montage AB. Daniel Larsson fortsätter om VD i bolaget.

Lakers består av en dedikerad grupp människor som alla har sin bakgrund i VA och VVS branschen, ett starkt engagemang för frågor som berör miljö och vattenhantering kännetecknar företaget.

Lakers har sitt ursprung i ett litet bolag med en stark tilltro till det engagemang, och känsla för kunden, som lever i små och medelstora bolag. Lakers vision är att samla flera mindre bolag i en större nordisk familj, utan att tappa det lokala bolagets värde, engagemang och identitet.

Mer om Lakers och dess dotterbolag finns att läsa på www.lakers.no.